Angst

Angst gør at du særligt eksponeret for at udvikle undgåelsesadfærd over for de elementer som virker angstfremkaldende. Angsten bliver således være hæmmende for din livsførelse og livsglæde.

Jeg tilbyder en behandling hvor du vil blive fri for alle dine begrænsninger og genvinde kontrollen i dit liv.

I behandlingen vil du få afdækket de negative følelser, tanker, adfærd og kropslige reaktioner, som er forbundet med angsten, hvorefter de erstattes med nye sunde og ressourcestærke følelser, tanker, adfærd og kropslige reaktioner.

Med denne behandlingsform får du givet slip på angsten og bliver i stand til at leve dit liv som du ønsker det.

Information om angst

Angst er et grundlæggende eksistensvilkår, som alle mennesker besidder.

Den ”sunde” angst gør at man er i stand til, at undgå og overleve farefulde situationer og bevidstgøre hvilke elementer i sit liv, man holder af og ikke ønsker at miste.

Den ”usunde” angst forårsager, at man begrænser sin livsførelse og at man udvikler undgåelsesadfærd over for de elementer som virker angstfremkaldende. Angsten bliver således være meget hæmmende for ens livsudfoldelse og livsglæde.

Angst opstår på baggrund af en situationsbestemt indlæring, hvor man kan have oplevet noget der har været angstfuldt og der sker en ankring af situationen og angsten, hvorefter lignede situationer udløser angsten og de følelser, tanker, adfærd og kropslige reaktioner, som man tidligere har oplevet. Man behøver ikke at kunne huske den oprindelige situation for at kunne behandles for angsten.

Eksempler på situationsbestemt indlæring som kan udvikle sig til angst:

Eksempler på situationsbestemt indlæring som kan udvikle sig til angst

• Mobning
• Svær opvækst
• Svær skolegang
• Tab af betydningsfulde personer
• Nederlag
• Ulykker
• Påvirkning fra omgivelserne
• Situationer med et negativt udfald
• Sygdom
• Sorg og krise
• Misbrug i familien
• Social isolation

Fysiske symptomer

• Hjertebanken
• Hurtig puls
• Svedtendens
• Rysten
• Mundtørhed
• Åndenød
• Ondt i brystet
• Kvalme
• Uro i maven
• Varme- og kuldeforstyrrelser

Psykiske symptomer

• Uvirkelighedsfølelse (opleve at man er dissocieret fra sig selv)
• Bange for at død
• Bange for at lide af sygdomme
• Rastløshed
• Koncentrationsbesvær
• Irritabilitet
• Søvnbesvær
• Utryghed
• Katastrofetanker
• Panik