Depression

Bryd den onde cirkel og få livsglæden tilbage.

Jeg tilbyder en behandling hvor du vil lære at bryde de onde cirkler, der er opstået af de negative følelser, tanker, adfærd og kropslige reaktioner, som er forbundet med depressionen, hvorefter de erstattes med nye sunde og ressourcestærke følelser, tanker, adfærd og kropslige reaktioner.

Du vil få indlært nye positive og ressourcestærke tankemønstre, så du igen vil have mod på livet.

Information om depression

Hvis man har en depression, vil man ofte opleve, at man har en grundstemingen, der ofte vil være, at ked af det eller at være trist til mode. Man kan også opleve, at man ikke kan føle noget overhovedet. Man vil ofte opleve en udpræget træthed og søvnproblemer, og være plaget af negative tanker om sig selv og om sit liv.

Depressionen vil ofte medføre en stor skyldfølelse og selvbebrejdelse over at føle sig utilstrækkelig og at være forkert. På grund af disse pinefulde symptomer, vil man kunne få selvmordstanker, da tanken om døden vil kunne virke befriende.

Symptomer på depression

• Tristhed
• Nedsat energi
• Indre tomhed
• Manglende glæde og lyst
• Følelsen af nedtrykthed of håbløshed
• Koncentrationsbesvær
• Skyldfølelse
• Træthed
• Søvnproblemer
• Selvmordstanker
• Manglende interesse for ting, der tidligere interesserede en