Selvværd og selvtillid

Lavt selvværd og lav selvtillid forringer din livskvalitet og begrænser din livsudfoldelse.

Jeg tilbyder dig en dynamisk og effektiv behandling, som giver dig en stærk selvfølelse, et højt selvværd og en høj selvtillid.

Behandlingen af lavt selvværd og/ eller lav selvtillid starter med, at du får afdækket de negative følelser, tanker, adfærd og kropslige reaktioner som er forbundet med dit lave selvværd og/ eller lave selvtillid. Herefter erstattes de med nye sunde og ressourcestærke følelser, tanker, adfærd og kropslige reaktioner, dette sikre dig en varig etablering af et højt selvværd og selvtillid.

Information om eksamensangst

Hvis du har lavt selvværd og/eller lav selvtillid, vil du ofte have en følelse af ikke at være god nok, og at være utilstrækkelig.

Det kan fx give dig problemer i parforholdet i form af jalousi, en manglende evne til at sige fra over for fx arbejdsopgaver, svække din evne til at være en autentisk forælder og begrænse dig i, at opnå de resultater som du ønsker. Har du et lavt selvværd og/eller en svag selvfølelse, vil en dårlig præstation kunne slå dig helt ud og du har måske forsøgt at undgå lignende situationer efterfølgende eller udviklet andre psykiske symptomer som fx angst.

Selvtillid

Selvtillid handler om færdigheder og selvstændighed, og tiltroen på egne handlingers værdi og betydning. Man ved, at man kan være uafhængig i det man gør, og ved hvad man kan præstere.

Selvtillid betragtes som en ydre psykologisk del, i den forstand at man kan ændre på den, uden at der opstår forandringer i de mere indre og grundlæggende dele, som fx selvfølelsen og selvværdet.

Fx kunne man præstere dårligt i en situation, og efterfølgende have en god og stabil selvfølelse og et højt selvværd, og være i stand til blot at fokusere på, at gøre det bedre næste gang.

Selvfølelse

Selvfølelsen er en helt grundlæggende, og central del af dannelsen af personligheden. Selvfølelsen dannes gennem det tidlige samspil og tilknytning mellem barn og dets omsorgspersoner og kan defineres som et individs kernefølelse.
Selvfølelsen er afgørende for, hvor godt man kender sig selv, og hvordan man forholder sig til det, man ved om sig selv.
En stærk veludviklet selvfølelse, er en fornemmelse af, at man kan hvile i sig selv og vide hvorfor man føler som man gør, og har en forståelse for, hvordan man reagere på sine omgivelser.
En svag selvfølelse vil føre til en konstant følelse af usikkerhed, selvkritik og skyldfølelse.

Selvværd

Selvværd er ens bevidste oplevelse og fornemmelse for ens eget værd. Selvværdet er tæt forbundet med selvfølelsen, og dannes ligeledes igennem relationen og tilknytningen mellem barnet og dets omsorgspersoner.

Gennem oplevelsen af at være elsket, for blot at være den man er, bidrager til dannelsen af et sundt og positivt selvværd.