Stress


Jeg tilbyder en behandling af stress hvor du allerede tidligt i behandlingen vil kunne mærke ændringerne af stresstilstanden.

I behandlingen identificeres årsagen til at du er stresset. Når årsagen er fundet vil du få afdækket de negative følelser, tanker, adfærd og kropslige reaktioner, som er forbundet til årsagen, hvorefter de erstattes med nye sunde og ressourcestærke følelser, tanker, adfærd og kropslige reaktioner.

Herefter sikres en varige virkning med etablering af nye overbevisninger om dig selv, hvilket også øger din selvtillid og dit selvværd.

Information om stress

Stress er en alarmtilstand i kroppen og sindet, som har til formål at bevidstgøre en om, at noget er farefuldt og deraf til at kunne reagere hurtigt. Når hjernen opfatter en farefuld situation, sætter hjernen en fysisk reaktion i gang, der øger produktionen af adrenalin og kortisol. Dette skærper sanserne, og gør os hurtigere til at reagere.

I urtiden kunne det fx være faren ved mødet med et rovdyr, hvor det var nødvendigt at reagere hurtigt. I det moderne samfund, er det ikke faren fra et rovdyr som sætter en i en alarmtilstand, det er snarere et ubehageligt højt arbejdstempo, konflikter, økonomiske bekymringer, krav, forventninger og for mange digitale informationer.

Korte perioder med stress er ikke farligt, men er man stresset gennem længere tid, fører den øgede produktion af adrenalin og kortisol, som stresstilstanden har udløst, til en ”forgiftning” af kroppen. Man vil her kunne opleve, at følelserne bryder med fornuften og have oplevelsen af, at noget har ”overtaget” ens evne til at håndtere ens følelser og handlinger.

Langvarig stress kan føre til

• Hjerte/kar lidelser
• Søvnproblemer
• Påvirket hukommelse
• Nedsat immunforsvar
• Depression
• Angst
• Udbrændthed
• Humørsvinger
• Øget risiko for at udvikle et misbrug
• Øget risiko for at blive skilt