Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en videnskabelig baseret behandlingsform, som består af psykologiske og psykoterapeutiske behandlingsmetoder.

Psykoterapi er en samtaleterapi, som består af samtaler mellem klienten og psykoterapeuten. Samtalerne har til formål at undersøge og identificere klientens subjektive oplevelser af virkeligheden og derved opnå en forståelse og bevidsthed for den eller de dynamikker og mønstre, som skaber vanskeligheder for klienten eller forhindrer klienten i at nå sine mål. Når disse dynamikker og mønstre er blevet identificeret, afdækkes hvilke ændringer klienten ønsker at skabe og hvad effekten af ændringerne måtte have for klientens omgivelser og tilværelse.

Kort fortalt handler psykoterapi om at psykoterapeuten støtter klienten til at få indsigt og forståelse for sine udfordringer eller vanskeligheder, for der efter at vejlede klienten om hvilke værktøjer, de har brug for, til at kunne løse dem, så klienten derved opnår en forbedret livskvalitet.

Psykoterapi har til formål at hjælpe og støtte mennesker ud at livets vanskelige udfordringer, når livet gør ondt eller opleves meningsløst.

Psykoterapi bruges til at behandle sindslidelser og kriser, men også til mennesker der vil lære mere om sig selv, og udvikle sig enten personligt eller professionelt.