Tvangstanker (OCD)

Få kontrollen over dine tanker tilbage.

Jeg tilbyder en behandling som vil starte med, at du får identificeret alle dine tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstankerne er blevet fejlprogrammeret i underbevidstheden, og er blevet en uønsket automatisk reaktion. Derfor vil behandlingen koncentreres til, at arbejde i underbevidstheden, hvor tvangstankerne og mønstrene har lagret sig.

I underbevidstheden om-programmeres tankemønstrene for den uønskede automatiske reaktion, til sunde tankemønstre og reaktioner, hvorved tvangstankerne forsvinder og du vil genvinde kontrollen.

Information om tvangstanker (OCD)

Tvangstanker og tvangshandlinger (obsessioner og kompulsioner) er noget som de fleste mennesker har oplevet sporadisk. Dette er ofte ved at man tror, at man kan afværge en fare eller noget negativt, ved fx at banke under bordet eller sige 7-9-13. Men hos nogle kan det udvikle sig og tage overhånd i en sådan grad, at bliver svært at leve et almindeligt liv, og man har udviklet en egentlig tvangslidelse.

Tvangstanker eller OCD er karakteriseret ved gentagende ubehagelige tvangstanker, der opleves som umulige at kontrollere. Tvangstankerne kan omhandle frygt for snavs, bakterier, ulykker, fare og sygdomme. Tvangstankerne er koncentreret om angsten for, at ulykker, fare og sygdom, vil ramme en selv, eller nærtstående personer.

Tvangstankerne kan medføre gentagende tvangshandlinger, i form af bestemte handlinger og ritualer, der skal afværge ulykker, fare eller sygdomme. Tvangshandlingerne gør det muligt at undgå eller komme væk fra tvangstankerne, og man oplever kort, en form for kontrol over tankerne og angsten.

Tvangshandlingerne kan fx omhandle: Systematisk udførelse af ens handlinger, hyppige håndvask, rengøring, kontrol og check af tidligere udførte handlinger.

Hvis man har tvangstanker, forsøger man ofte at skjule sine tvangstanker for andre af frygt for, at de vil trække sig fra en, hvis de vidste det og man derfor vil blive ensom og isoleret. Man vil også have en tildens til, at kunne føle skyld og skam over at have tvangstankerne.