Vrede

Ukontrolleret vrede er en sindstilstand, som kan få dig til at handle uhensigtsmæssigt. Vreden kan være særdeles ødelæggende for dine relationer, både i privatlivet og i dit arbejdsliv. Vreden giver dig ofte en midlertidig oplevelse af kontrol, men ændre sig ofte efter din reaktion, til oplevelsen af mangel på kontrol og følelsen af anger og skyld.

Jeg tilbyder en behandling hvor du får identificeret hvordan din vrede og dit følelsesmæssige mønstre er opstået, og hvordan det udløses. Du vil få bearbejdet din vrede og adfærden den frembringer, og erstatte det med en ny hensigtsmæssig reaktion. Igennem behandlingen vil du få en dybdegående forståelse for dine følelser og lære at kommunikere disse, som vil give dig en større kontrol over dine følelser og dine handlinger.